otorite nasıl kurulur

warning: Creating default object from empty value in /home/cagsoz/domains/cagdassozluk.com/private_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

İdarede Otorite Kullanmak

İdâreciler, otorite kullanırken oldukça dikkatli davranmalıdırlar! Zira idâre olunanlar, umumiyetle, idâreciler, çoğu zaman otoritelerini göstere göstere kullanma yanlısıdırlar, diye düşünürler...

O bakımdan hiçbir idâreci, idaresi altındaki insanlar karşısında otoritesini isbat etmeye çalışmamalıdır. Onlar sizin kim olduğunuzu zâten biliyorlar. Eğer size direnmişlerse, ortada otoriteden çok bir itimat (güven) problemi vardır. Bunu halletmeye bakın. Onları müttefikiniz hâline getirmeye muvaffak olabiliyorsanız, iyi bir idarecisiniz demektir. Onun için mutlaka size itimat etmelerini, güvenmelerini temin edin. İşler-hizmetler güvensizlik esasına göre yürütülse bile, çalışma hayatı mutlaka emniyet ve itimat odaklı olmalıdır. Bir insan defalarca veya senelerce denenmez. Muayyen bir zaman ve zeminde deneyip mutemet olduğuna karar verdikten sonra, artık ona karşı takınılacak tavır, itimat esasına dayanmalıdır.

Lider-idareci olabilmek...

Son yorumlar