BAŞARILI İNSANIN SIRRI

İnsanlar, sahip oldukları kabiliyet ve istidatları, çoğu zaman dikkate almadıkları için, geliştirmeyi de düşünmezler. Fakat uzmanlara göre bu mahâretler, hayatımızdaki başarılarımızın artmasını sağlar. "literatür" isimli tıp dergisi, Temmuz 99 sayısında, başarılı insanların ortak noktalarını değerlendirmiş. İşte başarılı insanların bazı hasletleri:

> Günlük hayatlarında doğru karar verebilen, lüzumsuz detay ve düşüncelerle uğraşmayarak meselelerin özüne inebilen, akl-ı selim sahibi (sayduyulu) kişilerdir.

Yöneticilikte Püf Noktalar

> İyi bir idareci olmanın ilk şartı çok çalışmak değil, çok iyi bir ekip kurmaktır. Yapacağımız işin, göreceğimiz hizmetin vaziyetine-hususiyetine göre adam seçmeli; âmiyâne tâbirle, ata et, ite ot vermemeli. Eğer buna dikkat edilmezse, yani güzel bir yiyecek diye ata et verilirse; ata da, ete de yazık olur.

Neden başarılı olamıyoruz

Neden başarılı olamıyoruz? Çünkü, plan yapmadan işe atılıyor, gözümüz korkunca da çekiliyoruz! Negatif (menfî-olumsuz) düşünüyor, işi kitabına uyduruyor, mâzeretlere sığınmayı seviyoruz.

Biyografi okumayı sever misiniz? Hani çocuklukları kir-pas içinde geçen; ama gençlik yıllarında ne kadar parlak bir insan olduklarına dâir ilk ipuçlarını veren; daha sonra da önemli başarılarıyla gözlerimizi yuvalarından fırlatan devlet adamları, meşhur yazarlar, müthiş hatipler, şâirler ve dehâ çapında ressamlar... vardır.

Çalışmak üzerine atasözleri

> Sekiz günlük ömre dokuz günlük nafaka ister.

> Yuvarlanan taş yosun tutmaz.

> İşleyen demir ışıldar.

Tekrar Tekrar Okumak

Bir toplantı esnâsında, Kastalânî diye meşhur olan Muslihiddin Mustafa Efendi (v. 1495), İbn-i Sînâ'nın Kânun isimli eserinden bahsedince orada bulunan Hocazâde (Muslihiddin Mustafa Bursalı, v. 1488):

- Kânun'u tamamı ile mütâlaa ettiniz mi ki ondan bahsedersiniz, deyince Kastalânî merhum:

- Evet, İbn-i Sînâ'nın cümle musannefâtını (bütün eserlerini), husûsan Şifâ nâm kitâbını mütâlaa ettim, der.
Bu defa Kastalânî, Hocazâde'ye:

- Siz dahi Kânun, Şifâ gibi eserleri mütâlaa ettiniz mi, yoksa bu ilimlerden mahrum mu oldunuz? deyince Hocazâde:

Karizmatik Liderin Özellikleri

Karizmatik liderlerin en mühim hususiyetlerinden biri, "geleceğe dönük vizyon sahibi olma"larıdır.

Geleceğe dönük vizyon sahibi olmak; müesseselerin veya cemiyetlerin geleceğiyle alâkalı olarak, devamlı yeni fikirler geliştirmeyi... Maksatları, gâyeleri ve stratejik tekâmülleriyle ilgili olarak görüşler ortaya koymayı... İstikbâlde doğabilecek sıkıntılar veya imkânlar hususunda basîret sahibi olmayı gerektirir.

Sinsi Düşman: Gürültü

Gürültünün insan sağlığı üzerindeki tesirleri tek tek tesbit edildi. Ve ilim adamları, ilerisi için alarm veren şu raporu hazırladılar:

«Gürültünün kafa huzurunu, insanın çevrenin estetik değerlerinden faydalanmasını menfî yönde etkileyen bir kirletici olarak önemi her geçen gün biraz daha artmaktadır.

Gürültünün tesirleri sonucunda konuşmaların anlaşılması güçleştiği gibi, işitmede geçici azalmalar, bezginlik ve yorgunluk gibi psikolojik durumlar da ortaya çıkmaktadır.

Çalışırken motive edici sözler

Nelerden Fedakarlık Edeceğine Karar Veremiyen İlerisi İçin Pek Parlak Aday Sayılmaz!


Bir işi kötü yaptığında seni kimse uyarmıyorsa senden umudu kesmişler demektir.
Harekete geçmek için bütün koşulların mükemmel olmasını beklersen, hiçbir zaman harekete geçemezsin.
H.JACKSON BROWN
"Tecrübe;istediklerinizi elde edemediğinizde, kazandıklarınızdır..."
“Bitti diye üzülme, yasandi diye sevin.”
Gabriel Garcia Marquez
Bütün dünya için sadece bir kişi olabilirsin, fakat bazıları için sen bir dünyasın.”
Gabriel Garcia Marquez

İşte başarının sırrı

Yapılan iş ve hizmetlerde muvaffakiyet için dikkat edilmesi gereken bazı hususlar:

> Çalışan fertlerin biribirlerine itimatları temin edilmeli... Aralarında sevgi ve saygının tesisi için de bilhassa selâmlaşmaya ehemmiyet vermeli... Dostça, kardeşçe, samimi sohbetlerin tekevvününe gayret etmeli; şefkat ve merhamette güneş gibi, başkalarının kusurunu örtmekte gece gibi, yardım ve cömertlikte su gibi, alçakgönüllük ve olgunlukta toprak gibi olmaları gerektiği anlatılmalıdır.

Yeni isabet ettirmeye başladı

Adamın biri boşanma dâvâsı açar. Hâkim şikâyetini sorar. Adam başlar anlatmaya:
- Benim hâtun tam üç yıldır ne bulursa kafama fırlatıyor!..
Hâkimin,
- Peki bu dâvâyı neden üç yıl önce değil de şimdi açıyorsun? sorusuna ise adam, şu enteresan cevabı verir:
- Yeni isâbet ettirmeye başladı da ondan sebep hâkim bey.

Son yorumlar