Resimli Kamus-ı Osmani

Ürün Adı : RESİMLİ KAMUSU OSMANİ 3 CİLT
Yazar : ALİ SEYDİ
Yayınevi : Matbaa-i Kütübhane-i Cihan
Sayfa sayısı : 1132
Basım Tarihi : 1914

Mükemmel Osmanlı Lugatı

Mükemmel Osmanlı Lugatı - Osmanlıca Sözlük .

Ali Nazima ve Faik Reşad tarafından hazırlanan Mükemmel Osmanlı Lugatı şimdi internette.. Tüm maddelerini sitemizden okuyabilirsiniz..

https://osmanli.cagdassozluk.com/

Kamus-ı Osmani - قاموس عشمانى

Kamus-ı Osmanı̂ : Türkçede kullanılan Arabi, Farsi, ecnebi kâffe-yi lügati havidir / muharriri: Mehmet Salahî.

قاموس عشمانى : تركجده قوللانيلان عربى، فارسى، اجنبى كافۀ لغاتى حاويدر

Mühim açıklama

Binbir emek ve çaba sonrası bu güzide eser internete aktarılmış durumdadır. 18.664 adet maddeden oluşmaktadır.

Evet günümüzde bu sözlük kullanıcısı çok az olacak. Belki çok nadir kişinin dikkatine çekecek. Biz türk edebiyatı ve türk tarihine bir damla bile olsa bu çalışmamızla katkıda bulunmak istiyoruz.

Lugat-ı cudi

Lugat-ı cudi Osmanlıca Sözlük .

20'den fazla osmanlıca sözlük şimdi internette.. diğer sözlük çalışmalarımız için osmanlicasozlukler.com adresimize ziyaret ediniz..

İbrâhim Cûdî Efendi, Lugat-ı Cûdî

(Trabzon 1332; “Elyevm müsta‘mel bulunan veyahut isti‘mâline lüzum hissolunan Arabî ve Fârisî bir hayli lugātı alâ vechi’s-sıhha irâe eder eserdir”).

Lugat-ı Remzi

Lugat-ı Remzi osmanlıca sözlük çalışması..

Doktor Hüseyin Remzi, Lugat-ı Remzî (I-II, İstanbul 1305).

Müellif mukaddimede daha önce Lugāt-ı Ecnebiyye İlâveli Lugāt-ı Osmâniyye adıyla bir sözlük yayımladığını (1297), bunun Müntehabât-ı Lugāt-ı Osmâniyye’den daha çok kelime ihtiva ettiğini, Lugat-ı Remzî’nin ise bu eserin iki mislinden fazla kelime ve terim içerdiğini belirtmektedir.

Lugat-ı Nâcî

Muallim Nâci, Lugat-ı Nâcî (İstanbul 1308).

Osmanlıca sözlüklerin gelişmiş bir örneği sayılan eserde çoğu müellife ait olmak üzere yer yer manzum örneklere rastlanmaktadır.

Türkçe’ye Batı dillerinden girmiş 1000 kadar kelime de içeren sözlükte yaklaşık 18.000 madde başı mevcuttur.

Lugat-ı Nâcî, nisbeten iyi bir çalışma kabul edilmekle birlikte Mehmed Salâhî’nin Kāmûs-ı Osmânî’si bundan daha iyi bir sözlük olduğu gibi eser sözlük yazımı açısından Kāmûs-ı Türkî’den çok daha gerilerdedir. Eser 1978’de ofset usulüyle İstanbul’da basılmıştır

Mühim Açıklama:

Kamus-ı Türki Sözlüğü

Ulu Hakan Sultan İkinci Abdulhamid Han hz.leri Şemseddin Sami'yi sarayın himayesi altına alarak "Türk Dili" üzerine çalışmalar yaptırmıştır.

1901 yılında basılmış Şemseddin Sami'nin Osmanlıca sözlüğü. Kamus-ı Türki bir çok sözlük çalışması için kaynak kitap olmuştur.

Orjinal metni ile birlikte şimdi internete kazandırıyoruz.

https://turki.cagdassozluk.com

Lale Bahçesi

Babası oğluna kaç dostu olduğunu sorar. Oğlu çok fazla dostunun olduğunu söyler bunun üzerine babası;

Baba peki der o zaman onların gerçek dostun olup olmadığını test edelim der oğlu nasıl der baba git bizim koyunlardan birini kes ve parçala ve sonra parçalarını bi çuvala koy ve gel der. Oğlu gider babasının dediğini yapar ve getirir.

Ünlü Ressam ve Çocuk

Paris’in büyük bir resim galerisinin girişinde gördüğü tabloyu çok beğenen bir çocuk, kumbarasında o güne değin biriktirdiği tüm parasını getirdi ve bu resmi satın almak istediğini söyledi.
Galeri sahibi, çocuğun bu isteği karşısında gülmemek için kendini zor tuttu. Fakat henüz 12-13 yaşlarında olduğu anlaşılan çocuğu kırmak da istemedi.
"Bu resim, ülkemizin çok ünlü ressamlarından birine aittir" dedi. "Bilmem bunu biliyor muydunuz?"
Çocuk, ressamı umursamadığını söyledi:

İLETİŞİMDE BAŞARILI OLMANIN YOLLARI

A) KONUSMA ÖNCESI HAZIRLIK

1. Kendine Güvenme
2. Tedbirli ve İhtiyatlı Olma
3. Fiziki Kontrol
4. Zihnin Toparlanması
5. Hedef Kitleyi Tanıma
6. Konunun Seçimi
7. Amacın Belirlenmesi
8. Araştırma ve Bilgi Toplama
9. Konuşma Planı
10. Konuşma Provası

B) KONUSMAYA BASLARKEN

1. Söze Baslarken Duruş, Kilik-Kiyafet Düzenlenmesi
2. Konuşulan Mekân ve Dinleyicinin Değerlendirilmesi
3. Göz İrtibatı
4. Ses Tonunun Ayarlanması
5. Konuşma ile Hareketler Arasında Uyum Sağlanması
6. Canlı, İnandırıcı ve İlgi Çekici Olma
7. Konuşma Süresi Kontrolü

Son yorumlar